Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

6 wiersze
156 B

  1. #!/opt/local/bin/zsh
  2. find . -type d -exec chmod a+rx {} \;
  3. find . -type f -exec chmod a+r {} \;
  4. \rsync -avzp -e ssh ./_site/ jackknife:/home/justhsu/html/